Kieliluotsi

Kieliluotsi

Kieliluotsi Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietojenne huolellinen ja varovainen käsittely on meille Kieliluotsi Oy:ssä tärkeää. Noudatamme henkilötietojenne käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) (2016/679), tietosuojalakia (1050/2018) ja henkilötietolakia (523/1999).

Laadittu: 19.5.2018

Päivitetty: 8.3.2021

1. Rekisterinpitäjä

Kieliluotsi Oy
Y-tunnus: 2836849-9
Piimäpiianpolku 3 B 8
49400 Hamina

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Antti Posti, toimitusjohtaja
Kieliluotsi Oy
info@kieliluotsi.fi

3. Rekisterin nimi

Kieliluotsi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään asiakasviestintään, asiakassuhteiden hoitoon ja blogin toimintaan. Tietoja kerätään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • tarjouspyyntöihin ja toimeksiantoihin liittyvä yhteydenpito
 • laskutus
 • pienimuotoinen markkinointi
 • blogin kommenttien todentaminen
 • tiedotus uusista blogijulkaisuista niiden tilaajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään kustakin henkilöstä/organisaatiosta ainoastaan ne tiedot, jotka ovat kussakin tapauksessa välttämättömiä kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin. Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • henkilön nimi
 • titteli
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • organisaation nimi
 • toimiala
 • asiakasnumero
 • Y-tunnus/alv-numero
 • postiosoite
 • kotisivun osoite
 • tiedot tilatuista/tarjotuista palveluista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen luovutus

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat viranomaiset, joille tietoja voidaan joutua luovuttamaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tiedot suojataan muun muassa palomuurilla, salasanoilla, käyttöoikeuksilla ja salaustekniikoilla sekä näiden aktiivisella valvonnalla. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät vain Kieliluotsi Oy:n työntekijät tarvitsemiltaan osin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojensa poistamista kokonaan.

Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse Kieliluotsi Oy:lle osoitteeseen info@kieliluotsi.fi. Kieliluotsi Oy voi pyytää tarvittaessa rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä. Kieliluotsi Oy vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kieliluotsi Oy kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kieliluotsi Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.