Kieliluotsi

Kieliluotsi

Kieli- ja asiantuntijapalvelumme

Oikoluku, kielentarkistus ja kielenhuolto

Oikoluemme, tarkistamme, huollamme ja editoimme kaiken­laisia suomen­kielisiä tekstejä. Ne voivat olla esimerkiksi markkinointi- ja viestintä­materiaaleja, verkko­sivustoja, käännös­tekstejä, tutkimus­raportteja, artikkeleita, kirjoja, aikakaus­lehtiä tai opinnäyte­töitä.

Lisätietoa
palvelusta

Tekstisisällön tuottaminen

Kirjoitamme suomeksi asiak­kaidemme tarpeiden mukaisia tekstejä. Ne voivat olla esimerkiksi markkinointi- ja viestintä­materiaaleja, hallin­nollisia asia­kirjoja, teknisiä tekstejä, tuote­kuvauksia tai blogi­tekstejä. Lisäksi tuotamme teksti­sisältöä lehtiin, verkko­sivustoihin ja sosiaa­liseen mediaan.

Lisätietoa
palvelusta

Käännökset

Käännämme suomeksi erilaisia tekstejä englannista, ruotsista, norjasta, pohjoissaamesta ja venäjästä. Tällä hetkellä emme tee käännöksiä suomesta vieraisiin kieliin.

Lisätietoa
palvelusta

Kielikoulutus

Tarjoamme suomen kielen koulutusta yrityksille, muille organisaatioille ja yksityis­henkilöille. Lisäksi meiltä voi tilata englannin, ruotsin, norjan, pohjois­saamen ja venäjän alkeiskursseja.

Lisätietoa
palvelusta

Tutkimus ja tiedonhaku

Teemme kysely-, haastattelu- ja kirjallisuus­tutkimuksia eri­laisista aihe­piireistä. Tarjoamme myös tiedonhaku­palveluja: etsimme ja koostamme tietoa ja materi­aalia asiak­kaidemme tarpeiden mukai­sesti.

Lisätietoa
palvelusta

Puhtaaksi­kirjoitus

Kirjoitamme sähköiseen teksti­muotoon sekä paperilla olevia että skannattuja tekstejä. Alkuperäiset tekstit voivat olla joko käsin tai koneella kirjoitettuja.

Lisätietoa
palvelusta

Tietojen tallentaminen

Tallennamme eri­laisia tietoja tieto­järjestelmiin, tieto­kantoihin tai muihin asiakkaan haluamiin kohteisiin. Tiedot voivat olla yritys­tietoja, asiakas­tietoja, tuote­tietoja tai mitä tahansa muita tallennet­tavissa olevia tietoja.

Lisätietoa
palvelusta