Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Kielikoulutus

Kielikoulutus

Kieliluotsi tarjoaa suomen kielen koulu­tusta sekä kääntä­miemme kielten (englanti, ruotsi, norja, pohjois­saame ja venäjä) alkeis­kursseja. Koulutuk­semme ja kurssimme on tarkoi­tettu sekä yrityk­sille ja muille organisaa­tioille että yksityis­henkilöille.

Jokainen tuotta­mamme kieli­koulutus ja -kurssi räätä­löidään aina asiak­kaan tarpeiden ja toiveiden mukai­seksi (esim. sisäl­lön, oppi­materi­aalin ja keston suhteen). Koulut­taminen voi tapahtua paikan päällä eri puolella Suomea tai vaihto­ehtoisesti etänä. Opetus voidaan toteuttaa ryhmä­muotoisena tai yksityis­opetuksena.

Kieli­koulutuksen tuntihinta on 50 euroa + alv. 24 %.

Tarjoamme kielikoulutusta ja -kursseja:

  • suomea suomalai­sille
  • suomea ulkomaalai­sille
  • englannin alkeita
  • ruotsin alkeita
  • norjan alkeita
  • pohjois­saamen alkeita
  • venäjän alkeita.

Ole yhteydessä, niin kartutamme kieli­taitoasi

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin kieli­koulutus­tarpeistasi ja myös muista mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­ta!