Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Tekstisisällön tuottaminen

Tekstisisällön tuottaminen

Kieliluotsi tuottaa suomen­kielistä teksti­sisältöä erilai­siin käyttö­tarkoituksiin. Kirjoitusten aihe­alue voi olla lähes mikä tahansa. Olemme kirjoit­taneet hyvin monen­laisia tekstejä tuote­kuvauksista blogi­teksteihin – ja kaikkea siltä väliltä!

Kirjoitamme tekstejä joko aivan puhtaalta pöydältä tai asiakkaan toimittaman tausta­materiaalin pohjalta. Työstämme myös asiakkaalta kesken jääneet tekstit ja raakileet valmiiksi, viimeis­tellyiksi teksti­kokonai­suuksiksi.

Laadukas teksti vakuuttaa lukijan

Me Kieliluotsissa panostamme aina laatuun. Kun teksti on laadukasta, lukija pystyy keskittymään täysi­valtaisesti sen sisältöön ja keskeinen sanoma menee paremmin perille. Kieliluotsin tuottamat tekstit

 • ottavat kohde­ryhmänsä huomioon
 • soveltuvat hyvin käyttö­tarkoituk­seensa
 • ovat sekä rakenteel­lisesti, tyylil­lisesti että ilmaisul­lisesti laadu­kkaita
 • sisältävät selvän punaisen langan, jota lukijan on helppo seurata
 • eivät harhaile vaan pysyvät koko ajan asiassa
 • ovat virheetöntä ja sujuvaa luettavaa.

Teksti­sisällön tuottamisen tuntihinta on 50 euroa + alv. 24 %.

Tuotamme muun muassa seuraavan­laista teksti­sisältöä:

 • markkinointi- ja viestintä­materiaaleja
 • hallinnollisia asiakirjoja
 • tekstiä verkko­sivus­toille
 • haku­kone­optimoi­tuja tekstejä
 • tuote­kuvauksia
 • käyttö­ohjeita ja muita teknisiä teks­tejä
 • blogi­tekstejä
 • lehti­artikke­leita
 • koulutus­aineistoja
 • puheita.

Kirjoitamme tekstit puolestasi

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin tekstisisällön tuotta­misesta ja halutes­sasi myös muista tarjoa­mistamme kieli­palveluista!