Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Puhtaaksikirjoitus

Puhtaaksi­kirjoitus

Kirjoi­tamme Kieliluotsissa puhtaaksi kaiken­laisia pape­rilla olevia ja skannat­tuja teks­tejä sähköi­seen teksti­muotoon. Puhtaaksi­kirjoitettava teksti voi olla joko käsin tai koneella kirjoitettu.

Puhtaaksi­kirjoituksen ansiosta tekstiä voi muokata tekstin­käsittely­ohjelmalla. Myös aineiston käytettävyys paranee ja tietyn asian löytäminen suuresta teksti­massasta helpottuu.

Puhtaaksi­kirjoituksen yhteydessä teksti voidaan tarvit­taessa oikolukea tai tarkistaa. Myös tekstin asettelut ja muotoilut voidaan tehdä asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Lisäksi voimme auttaa tekstin julkaise­misessa esimerkiksi kirjana.

Puhtaaksi­kirjoituksen sanahinta on 0,025 euroa + alv. 24 %. Tekstin asette­lujen, muotoilujen ja julkai­semisen hinta määräytyy tapaus­kohtaisesti.

Kirjoitamme puhtaaksi muokattavissa olevaan tekstimuotoon

  • paperilla olevia tekstejä
  • skannattuja tekstejä
  • käsin kirjoi­tettuja tekstejä
  • koneella kirjoi­tettuja tekstejä.

Anna puhtaaksi­kirjoitus meidän hoidettavak­semme

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin puhtaaksi­kirjoitus­tarpeistasi ja myös muista mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­ta!