Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Käännökset

Käännökset

Käännämme Kieliluotsissa suomeksi monen­laisia tekstejä. Käännöksen tekee aina suomea äidin­kielenään puhuva kieli­ammattilainen, minkä ansiosta käännös­teksti on poikkeuk­setta laadu­kasta ja sujuvaa. Kieli­parimme ovat

 • englanti–suomi
 • ruotsi–suomi
 • norja–suomi
 • pohjoissaame–suomi
 • venäjä–suomi.

Laadukkaille käännöksille on tarvetta

Käännösten merkitys on viimeisten vuosi­kymmenten aikana kasvanut maailman globali­soitumisen myötä. Yritys­ten ja muiden organisaa­tioiden toiminta-alueet ovat laajen­tuneet eri puolille maailmaa, ja yksityis­henkilötkin kommuni­koivat nykyään yhä enemmän muun maailman kanssa. Vaikka maail­massa on muutama pää­kieli, vähemmän puhutut kielet eivät ole menet­tämässä asemaansa. Käännöksiä tullaan tarvit­semaan niin kauan kuin maail­massa on useampi kuin yksi kieli.

Hyvässä käännök­sessä otetaan huomioon lähde- ja kohde­kielen eroavai­suudet, ja siinä käytetään konteks­tiin sopivia sanoja ja fraaseja. Hyvä käännös kuulostaa kohde­kieltä äidin­kielenään puhuvan ihmisen kirjoitta­malta, eikä käännös­mäisyys paista siitä läpi. Hyvä käännös on myös kielel­lisesti laadu­kasta ja sujuvaa luet­tavaa. Hieman yleistäen voidaan sanoa, että käännös on onnis­tunut silloin, kun se soveltuu hyvin käyttö­tarkoitukseensa.

Käännösten (sis. oikoluku) suuntaa-antava sanahinta on alk. 0,18 euroa + alv. 24 %.

Käännämme suomeksi muun muassa

 • erilaisia asia­papereita
 • markkinointi- ja viestintä­materiaaleja
 • verkko­sivustoja
 • käyttö­ohjeita ja muita teknisiä tekstejä
 • tuote­selosteita ja -kuvauksia
 • kirjoja
 • muita yleis­tajuisia tekstejä.

Ottakaa yhteyttä, niin käännämme tekstinne sujuvaksi suomeksi

Olkaa meihin yhteydessä, niin voimme keskus­tella tarkemmin käännös­tarpeis­tanne ja halutes­sanne myös muista tarjoa­mistamme kieli­palveluista!

Kieliluotsin kaikki palvelut

Oikoluku ja kielen­tarkistus

Tekstin tuottaminen

Käännökset

Kieli­koulutus

Tutkimus ja tiedon­haku

Puhtaaksi­kirjoitus

Tietojen tallen­taminen